Info

UKOCHAJMY MARYJĘ

Zawitał czarowny maj… Przyroda, zbudzona z zimowego letargu, roztacza przepychy barw, kwiecia i woni… Wieczorny dzwon spiżowym swym sercem zwołuje czcicieli Najśw. Panienki do świątyń wspaniałych, ubogich kościółków, kaplic przydrożnych, by po godzinach pracy i borykania spoczęli u stóp najlepszej z matek i wypowiedzieli Jej swe bóle i kłopoty, powierzyli swe sprawy, wysłuchali Jej zleceń

Św. Piotr Baptysta i tow., męczennicy japońscy (5-go lutego)

Św. Piotr Baptysta i tow., męczennicy japońscy I i III zakonu. (5-go lutego) Św. Franciszek Ksawery, który w ciągu 11-tu lat swojej apostolskiej pracy, nawrócił około dwu milionów pogan, dotarł był i do Japonii w roku 1549. I tu praca jego obfite wydawała owoce. Przez lat 40 chrześcijaństwo kwitło w Japonii. Dopiero w roku 1589,

19.XI.- św. Elżbiety, wdowy – Patronki III Zakonu

Litania do świętej Elżbiety – (tekst – pdf) Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, matko miłosierdzia,

13 listopada Św. Dydaka z Alkali

13 listopada Św. Dydaka z Alkali W swoim kraju nazywany San Diego de Alcalá, Dydak urodził się w 1400 r. w San Nicolás del Puerto w Andaluzji. Pochodził z bardzo biednej rodziny, dlatego musiał wcześnie opuścić dom. Był tercjarzem franciszkańskim, pracował w swoim kościele parafialnym w ogrodzie. Zarobionymi pieniędzmi dzielił się z ubogimi. Przez pewien

17 grudnia 1909 List „Delectavit Nos“ Piusa X

List Delectavit Nos papieża X z dnia 17 grudnia 1909 r. do tercjarzy franciszkańskich zjednoczonych kongregacji Rzymu* UWAGA : List krótki, ale porusza ważną dla trzeciego zakonu sprawę, mianowicie zachęca do tworzenia związków czyli federacyj z oddzielnie prawie dotychczas działających kongregacyj tercjarskich. Wielką radość sprawił Nam wasz ostatni wspólny list, w którym najpierw zaznaczyliście, że

Opowiadanie

Matka prymicjanta Opowiadanie osnute na tle prawdziwego zdarzenia Gorliwa czcicielka św. Franciszka z Asyżu, Kata­rzyna S. za największy zaszczyt poczytywała sobie należenie do III Zakonu a wierne zacho­wywanie przyrzeczeń, uczynionych w dzień profesji św., za najpierwszy obowiązek. Nie ograniczała się do pil­nego uczestnictwa w każdym zebraniu tercjarskim i do odmawiania przepisanych pacierzy — ale przede

Święty Franciszek niegdyś i dziś.

z: Kalendarz Franciszkański dla Członków III Zak. Św., na rok 1914 Niegdyś pieniądz szturm przypuszczał do serc ludzkich. Aby go zdobyć — szlachetni rycerze uzbrojeni w miecze na przepysznych rumakach przebiegali jako bandyci gościńce, by rabować wieśniaków. Kupcy mieli tylko jedną troskę: oszukać biednego albo na cenie albo na wadze. Królowie bili fałszywą monetę, dygnitarze

Narodzenie Najśw. Maryi Panny

8.IX.Narodzenie Najśw. Maryi Panny Smutny i nader smutny widok przedstawia niebo przez cale dni lub tygodnie zasłonięte ciężkimi chmurami. Niespokojnie i bojaźliwie spogląda rolnik, ażali chmury nie poczynają się strzępić, — ażali oku jego nie ukaże się skrawek błękitnego nieba, — ażali daleko w przestworzu nie ukaże się mile światło, — ażali nie zabłyśnie która

Matka prymicjanta

Matka prymicjanta. – Opowiadanie osnute na tle prawdziwego zdarzenia. Gorliwa czcicielka św. Franciszka z Asyżu, Katarzyna S. za największy zaszczyt poczytywała sobie należenie do III Zakonu a wierne zachowywanie przyrzeczeń, uczynionych w dzień profesji św., za najpierwszy obowiązek. Nie ograniczała się do pilnego uczestnictwa w każdym zebraniu tercjarskim i do odmawiania przepisanych pacierzy — ale

24. lipca. ś. Franciszek Solano

Św. Franciszek Solano, właśc. hiszp. Francisco Sánchez Solano Jiménez (ur. 10 marca 1549 w Montilli, zm. 14 lipca 1610 w Limie) – hiszpański franciszkanin alkantarzysta – misjonarz, święty Kościoła katolickiego, zwany Cudotwórcą Nowego Świata. Nauki pobierał u jezuitów. Mając 20 lat wstąpił do alkantarzystów, gałęzi Zakonu Braci Mniejszych. Pełnił funkcje magistra nowicjatu i gwardiana. Był

Posłannictwo Trzeciego Zakonu

 Posłannictwo Trzeciego Zakonu Między pięknymi i podziwienia godnymi naukami, jakie Boski nasz Mistrz dał świętym apostołom, a przez j nich i nam wszystkim, na tę przede wszystkim powin­niśmy zwrócić szczególną uwagę: „Idźcie i wy do winnicy Mojej, czyli innymi słowy: Oddajcie się pracy apostolskiej, która zaiste powinna być najważniejszym zadaniem naszego Życia, bo przez nią

Generał zakonnikiem

Żywot W. O. Antoniego Bruckenthala Ks. Stanisław Kleczewski, który w r. 1760 wy­dał we Lwowie grubą i obszerną księgę pod tytułem: „Kalendarz Seraficzny“ czyli „Żywot Wielebnych sług Boskich Zakonu św. O. Franciszka Reformatów pol­skich osobliwą świątobliwością znamienitych„, za­mieszcza pod dniem 15 maja żywot O. Antoniego Bruckenthala, który tu prawie dosłownie podajemy. Dnia 15 maja, dokończył