Info

Narodzenie Najśw. Maryi Panny

8.IX.Narodzenie Najśw. Maryi Panny Smutny i nader smutny widok przedstawia niebo przez cale dni lub tygodnie zasłonięte ciężkimi chmurami. Niespokojnie i bojaźliwie spogląda rolnik, ażali chmury nie poczynają się strzępić, — ażali oku jego nie ukaże się skrawek błękitnego nieba, — ażali daleko w przestworzu nie ukaże się mile światło, — ażali nie zabłyśnie która

Matka prymicjanta

Matka prymicjanta. – Opowiadanie osnute na tle prawdziwego zdarzenia. Gorliwa czcicielka św. Franciszka z Asyżu, Katarzyna S. za największy zaszczyt poczytywała sobie należenie do III Zakonu a wierne zachowywanie przyrzeczeń, uczynionych w dzień profesji św., za najpierwszy obowiązek. Nie ograniczała się do pilnego uczestnictwa w każdym zebraniu tercjarskim i do odmawiania przepisanych pacierzy — ale

24. lipca. ś. Franciszek Solano

Św. Franciszek Solano, właśc. hiszp. Francisco Sánchez Solano Jiménez (ur. 10 marca 1549 w Montilli, zm. 14 lipca 1610 w Limie) – hiszpański franciszkanin alkantarzysta – misjonarz, święty Kościoła katolickiego, zwany Cudotwórcą Nowego Świata. Nauki pobierał u jezuitów. Mając 20 lat wstąpił do alkantarzystów, gałęzi Zakonu Braci Mniejszych. Pełnił funkcje magistra nowicjatu i gwardiana. Był

Posłannictwo Trzeciego Zakonu

 Posłannictwo Trzeciego Zakonu Między pięknymi i podziwienia godnymi naukami, jakie Boski nasz Mistrz dał świętym apostołom, a przez j nich i nam wszystkim, na tę przede wszystkim powin­niśmy zwrócić szczególną uwagę: „Idźcie i wy do winnicy Mojej, czyli innymi słowy: Oddajcie się pracy apostolskiej, która zaiste powinna być najważniejszym zadaniem naszego Życia, bo przez nią

Generał zakonnikiem

Żywot W. O. Antoniego Bruckenthala Ks. Stanisław Kleczewski, który w r. 1760 wy­dał we Lwowie grubą i obszerną księgę pod tytułem: „Kalendarz Seraficzny“ czyli „Żywot Wielebnych sług Boskich Zakonu św. O. Franciszka Reformatów pol­skich osobliwą świątobliwością znamienitych„, za­mieszcza pod dniem 15 maja żywot O. Antoniego Bruckenthala, który tu prawie dosłownie podajemy. Dnia 15 maja, dokończył

Pójdźmy, pokłońmy się Najśw. Sercu Pana Jezusa.

Jak miesiąc maj poświęcony jest Najśw. Marji Pannie, tak znowu miesiąc czerwiec poświęcony jest Najśw. Sercu P. Jezusa. Aby Dzieci św. Franciszka zachęcić do jak naj­gorętszej miłości Tego Boskiego Serca, dość będzie przy­pomnieć, jak wielkimi czcicielami Tegoż Serca byli pierwsi Święci Zakonu. Naprzód wielkim czcicielem Najśw. Serca był św. O. Franciszek. Oto co w tym

Królowa Zakonu Serafickiego

GRAJĄ DZWONY. Tyle ich wszędzie… a choć tak często dzwonią, to w przededniu maja jakże inna jest ich wymowa! Cały świat katolicki słucha tej dziwnej muzyki, wiosny i maja zwiastunów. Są jednak serca do których głos ten i zwiastowanie nieszporów majowych silniej przemawia i głębiej je porusza. To serca franciszkańskie. Św. Franciszek – ten taki

Głos kapłański IV 2023

Kwiecień 2023 Głos kapłański Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana Królowa Polski! Rozpoczynamy najważniejszy czas w Roku Kościelnym, czyli Wielki Tydzień i Okres Wielkanocny. W tym czasie przeżywamy zjednoczenie z Panem Jezusem Cierpiącym i Jego Mękę oraz Jego chwalebne Zmartwychwstanie. Niech Pan Jezus da nam żywo odczuć tajemnice świętej Wiary! Przypominam o obowiązku

Jakimi chrześcijanami mają być tercjarze

Jakimi chrześcijanami mają być Tercjarze? Św. O. Franciszek ustanawiając Trzeci Zakon dla ludzi na świecie żyjących, miał na celu przywrócić życie pierwszych chrześcijan. Otóż i w naszych czasach Tercjarstwo nie w innym celu po parafiach zaprowadzać zalecał Leon XIII, jak tylko w tym, aby rozbudzić taką żywą wiarę i miłość i pokutę, jaką mieli pierwsi

Ś. Hiacynta Mariscotti. 30 Stycznia

Święta Hiacynta Mariscotti 30. Stycznia Urodzona w 1585 roku w Państwie Kościelnym, na chrzcie św. dostała Imię Helena. Pierwsze jej lata dziecięce wróżyły wielką pobożność, roztropność i świętobliwość, lecz w lat kilka tak się zmieniła, że trudno ją było poznać — piękna, światowa, gorąco pragnęła rzucić się w wir zabawy, aby być chwaloną i podziwianą,

Prośba z Brazylii

O.o. Franciszkanie z Brazylii zwracają się z bardzo ważną prośbą + https://fradesmenores.com/ W tej chwili mają 20 braci, ale nadal mieszkają w wynajętym domu, który jest zbyt mały dla ich obecnej liczby .. Doszli do momentu, że bracia są zgnieceni jak sardynki w puszce – i nie są już w stanie zmieścić wszystkich. W tej

Św. Berard i Tow. męczennicy. (16 stycznia)

Patron na miesiąc styczeń Święty Berard i Tow. MM. (16 stycznia) Skoro tylko święty Franciszek za natchnieniem Bożym zrozumiał, że Panu Bogu miłą będzie ofiarą, gdy zakon jego nie tylko swych członków uświątobliwiać, lecz też o zbawienie dusz ludzkich troszczyć się będzie, postanowił zaraz zakres działania zakonnego znacznie rozszerzyć a nawet zapragnął ludy w grubych