Litania do Świętych z trzech Zakonów św. Franciszka Z Asyżu

Litania do Świętych z trzech Zakonów św. Franciszka Z Asyżu

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Św. Boże, zmiłuj się nad nami.
Św. Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Ś. Maryjo, módl się za nami.
Ś. Boża Rodzicielko,
Ś. Panno nad pannami,
Ś. Michale,
Ś. Gabrielu,
S. Rafale,
Wszyscy ŚŚ. Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami,
Wszyscy ŚŚ. niebiescy Duchowie, módlcie się za nami.
Ś. Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Ś. Józefie, módl się za nami.
Wszyscy ŚŚ. Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.
Ś. Piotrze, módl się za nami.
Ś. Pawle,
Ś. Andrzeju,
Ś. Jakubie,
Ś. Janie,
Ś. Tomaszu,
Ś. Jakubie,
Ś. Filipie,
Ś. Bartłomieju,
Ś. Mateuszu,
Ś. Szymonie,
Ś. Tadeuszu,
Ś. Macieju,
Ś. Barnabo,
Ś. Łukaszu,
Ś. Marku,
Wszyscy ŚŚ. Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.
Wszyscy ŚŚ. Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami,
Wszyscy ŚŚ. niewinni Młodziankowie, módlcie się za nami.
Ś. Szczepanie, módl się za nami.
Ś. Wawrzyńcze, módl się za nami.
Ś. Wincenty, módl się za nami.
ŚŚ. Fabianie i Sebastianie, módlcie się za nami.
ŚŚ. Janie i Pawle, módlcie się za nami.
ŚŚ. Kosmo i Damianie, módlcie się za nami.
ŚŚ. Gerwazy i Protazy, módlcie się za nami.
Śś. Berardzie i towarzysze, protomęczennicy franciszkańscy, módlcie się za nami.
ŚŚ. Danielu i towarzysze,
ŚŚ. Mikołaju i towarzysze, męczennicy gorkomscy,
ŚŚ. Piotrze Chrzcicielu i towarzysze, męczennicy japońscy,
Ś. Fidelisie, módl się za nami.
Wszyscy ŚŚ. Męczennicy, módlcie się za nami.
Ś. Piusie, módl się za nami.
Ś. Sylwestrze,
Ś. Grzegorzu,
Ś. Ambroży,
Ś. Augustynie,
Ś. Hieronimie,
Ś. Bonawenturo,
Ś. Marcinie,
Ś. Mikołaju,
Ś. Ludwiku,
Ś. Benwenucie,
Wszyscy ŚŚ. Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za nami.
Wszyscy ŚŚ. Doktorowie, módlcie się za nami.
Ś. Antoni, módl się za nami.
Ś. Benedykcie,
Ś. Bernardzie,
Ś. Ojcze Dominiku,
Ś. nasz Ojcze Franciszku,
Ś. Antoni z Padwy,
Ś. Bernardynie,
Ś. Piotrze Regalacie,
Ś. Janie Kapistranie,
S. Dydaku,
Ś. Jakubie z Marchii,
Ś. Piotrze z Alkantary,
Ś. Salwatorze,
Ś. Feliksie,
Ś. Paschalisie,
Ś. Benedykcie,
Ś. Serafinie,
Ś. Franciszku Solanie,
Ś. Józefie z Leonissy,
Ś. Wawrzyńcze z Brunduzji,
Ś. Józefie z Kupertynu,
Ś. Pacyfiku,
Ś. Janie Józefie,
Ś. Teofilu,
Ś. Leonardzie,
Ś. Ignacy,
Ś. Konradzie z Parzham,
Ś. Ferdynandzie,
Ś. Ludwiku,
Ś. Iwonie,
Ś. Elzeary,
Ś. Rochu,
Ś. Konradzie z Piacenzy,
Ś. Józefie Benedykcie,
Ś. Janie Maria,
Ś. Józefie Cafasso,
Wszyscy ŚŚ. Kapłani i Lewici , módlcie się za nami.
Wszyscy ŚŚ. Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.
Ś. Mario Magdaleno,
Ś. Agato,
S. Łucjo,
Ś. Agnieszko,
Ś. Cecylio,
Ś. Katarzyno,
Ś. Klaro,
Ś. Agnieszko z Asyżu,
Ś. Koleto,
Ś. Katarzyno z Bononii,
Ś. Weroniko,
S. Różo Witerbska,
Ś. Anielo,
Ś. Mario Anno,
Ś. Hiacynto,
Ś. Mario Franciszko,
Ś. Anastazjo,
Ś. Elżbieto Węgierska,
Ś. Elżbieto Portugalska,
Ś. Brygido,
Ś. Małgorzato z Kortony,
Wszystkie ŚŚ. Panny i Wdowy, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Trzech Zakonów św. Ojca naszego Franciszka, przyczyńcie się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Od wszego złego, wybaw nas Panie.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od sideł szatańskich,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od ducha nieczystego,
Od piorunów i gwałtownej niepogody,
Od klęski i trzęsienia ziemi,
Od powietrza, głodu i wojny
Od potępienia wiekuistego,
Przez tajemnicę św. wcielenia Twego, wybaw nas Panie.
Przez przyjście Twoje,
Przez narodzenie Twoje,
Przez chrzest i św. post Twój,
Przez krzyż i mękę Twoją,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez św. zmartwychwstanie Twoje,
Przez cudowne wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas Panie.
Przez Ducha Św. Pocieszyciela zesłanie, wybaw nas Panie.
W dzień sądu Twego, wybaw nas Panie.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś karanie od nas oddalić raczył,
Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył,
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować go raczył,
Abyś nieprzyjaciół Kościoła św. poniżyć raczył,
Abyś królom i panom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,
Abyś wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i jedność darować raczył,
Abyś wszystkich błądzących do jedności Kościoła przywrócić, a wszystkich niewiernych do światła Ewangelii przyprowadzić raczył,
Abyś też nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył,
Abyś wszystkim dobrodziejom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył,
Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od potępienia wiekuistego uchronić raczył,
Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył,
wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś prośby nasze przyjąć raczył, wysłuchaj nas Panie.
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.

Ojcze nasz po cichu aż do
V. I nie wódź nas na pokuszenie. R. Ale nas zbaw ode złego.