Trzeci zakon św. Franciszka z Asyżu nazwany również przez swojego założyciela „Braćmi i Siostrami od Pokuty” powstał w 1221 roku. Wtedy to ten pokorny, cierpliwy i ubogi święty starając się wyjść naprzeciw palącym potrzebom Kościoła a zwłaszcza ludzi świeckich żyjących we wspólnotach rodzinnych zaproponował im nową formę życia ideałami ewangelicznymi przyjmując formę życia w stowarzyszeniu świeckim (braterskiej wspólnocie).

III. zakon jest zakonem dla ludzi żyjących w świecie. Franciszkański, bo oparty na regule i duchowości św. Franciszka z Asyżu. Nie wymaga on opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich. Starając się pogodzić powołanie zakonne z życiem świeckim umożliwił jednak wielu ludziom realizację powołania franciszkańskiego.

Powstanie pierwszych wspólnot III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich datuje się na okres po przybyciu o.o. franciszkanów I zakonu do Wrocławia w 1236 roku i do Krakowa w 1237 roku.

III. zakon Św. Franciszka rozwijał się prężnie od końca XIX wieku aż do II wojny, kiedy to niemiecki okupant administracyjnie zlikwidował Tercjarstwo. Także komunistyczna okupacja powojenna po 1945 roku nie sprzyjała rozwojowi Tercjarstwa.

Od kilku już lat Tercjarstwo Św. O. Franciszka z Asyżu zaczęło się stopniowo rozwijać, na Śląsku, w Krakowie, Warszawie.

Opiekę duchową nad III. zakonem sprawuje Ksiądz Rafał Trytek.

aby im okazać Naszą szczególniejszą miłość i przychylność ku trwałej tego pamiątce, postanawiamy na zawsze, ażeby wszyscy tercyarze franciszkańcy obojga płci i każdego instytutu w życiu i przy, śmierci, mieli udział w odpustach papieskich oraz w duchownych owocach dobrych uczynków, które pierwszemu i drugiemu Zakonowi Serafickiemu są nadane

św. Pius X
Papież święty