pax et bonum .. - Sancte Pater Francisce, o.p.n. III. zakon św. Franciszka strona informacyjna
Św. Franciszek

Święty Franciszek z Assyżu [1182 – 3.10.1226 ] Kanonizowany 16.07.1228 roku – Wspomnienie 4 października

III. zakon

Św.Franciszek z Asyżu 800 lat temu, w 1221r. założył III Zakon zw. Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Święci

Tercjarzami było wielu Świętych — od króla Francji,  św. Ludwika, do papieży ostatnich czasów, jak Leon XIII czy św. Pius X.

Tercjarstwo dziś

Dzięki Bogu!, w Polsce zaczął ponownie działać III Zakon Św. Franciszka, pod duchową opieką X. Rafała Trytka (sedevacante.pl).

Szukaj
Generic filters

Laudetur Iesus Christus!

To strona to oficjalna III. Zakonu Tercjarskiego.

Stroną III zakonu franciszkańskiego jest też strona

Maryo Panno, najświętsza i niepokalana, racz sercem macierzyńskim być zawsze III. zakonu Królową, podporą i ucieczką, a ręką błogosławioną przeżegnaj tę stronę, poświęconą świętemu Ojcu Serafickiemu Franciszkowi, Założycielowi tegoż zakonu, miłością Serafinów ku Bogu i bliźnim pałającemu, aby wszystkim tercjarzom była przewodnikiem na drodze do nieba prowadzającej . Amen.

Św. Piotr Baptysta i tow., męczennicy japońscy (5-go lutego)

Św. Piotr Baptysta i tow., męczennicy japońscy I i III zakonu. (5-go lutego) Św. Franciszek Ksawery, który w ciągu 11-tu lat swojej apostolskiej pracy, nawrócił około dwu milionów pogan, dotarł był i do Japonii w roku 1549. I tu praca jego obfite wydawała owoce. Przez lat 40 chrześcijaństwo kwitło w

19.XI.- św. Elżbiety, wdowy – Patronki III Zakonu

Litania do świętej Elżbiety – (tekst – pdf) Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad

13 listopada Św. Dydaka z Alkali

13 listopada Św. Dydaka z Alkali W swoim kraju nazywany San Diego de Alcalá, Dydak urodził się w 1400 r. w San Nicolás del Puerto w Andaluzji. Pochodził z bardzo biednej rodziny, dlatego musiał wcześnie opuścić dom. Był tercjarzem franciszkańskim, pracował w swoim kościele parafialnym w ogrodzie. Zarobionymi pieniędzmi dzielił

17 grudnia 1909 List „Delectavit Nos“ Piusa X

List Delectavit Nos papieża X z dnia 17 grudnia 1909 r. do tercjarzy franciszkańskich zjednoczonych kongregacji Rzymu* UWAGA : List krótki, ale porusza ważną dla trzeciego zakonu sprawę, mianowicie zachęca do tworzenia związków czyli federacyj z oddzielnie prawie dotychczas działających kongregacyj tercjarskich. Wielką radość sprawił Nam wasz ostatni wspólny list,

Reguła Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka

Pax et bonum

Mówili o nas

Kontakt

Dziękuję za zainteresowanie! Prosimy o kontakt z pytaniami lub komentarzami za pomocą poniższego formularza.