17 grudnia 1909 List „Delectavit Nos“ Piusa X

List Delectavit Nos papieża X z dnia 17 grudnia 1909 r. do tercjarzy franciszkańskich zjednoczonych kongregacji Rzymu*

UWAGA : List krótki, ale porusza ważną dla trzeciego zakonu sprawę, mianowicie zachęca do tworzenia związków czyli federacyj z oddzielnie prawie dotychczas działających kongregacyj tercjarskich.

Wielką radość sprawił Nam wasz ostatni wspólny list, w którym najpierw zaznaczyliście, że z wdzięcznością przyjęliście Nasze Pismo Apostolskie „Septimo iam“, w którym stwierdziliśmy, że trzy gałęzie pierwszego zakonu franciszkańskiego są między sobą równe. Podobnie jak postanowienia tego listu obowiązują na zawsze wszystkich, których dotyczą, tak samo nie ma żadnej wątpliwości, że i wy musicie dokładnie zachowywać wszystko to, co odnosi się do was.

Następnie bardzo podoba się Nam, co także poznaliśmy z waszego listu, że staracie się, aby połączyć braterskim węzłem wszystkie kongregacje tercjarskie, znajdujące się w Italii ze zjednoczonymi już kongregacjami Rzymu. Nic bowiem nie jest dla tercjarstwa stosowniejsze nad tego rodzaju zjednoczenie. Pewnym jest bowiem, że siły połączone są bardziej skuteczne, niż rozproszone, przeto warto zauważyć, jak wrogowie religii katolickiej łączą się w jedno, by łatwiej przeprowadzić swe przewrotne zamiary. Dlatego też dla przeciwstawienia się im potrzeba, by połączyli się również i wszyscy dobrzy, przede wszystkim zaś ci, którzy z woli Patriarchy asyskiego powinni kierować się światopoglądem chrześcijańskim, żyć przykładnie oraz bronić i rozszerzać chrześcijańską wiarę i obyczaje.
Dlatego ufni w pomoc Bożą postępujcie i ochoczo prowadź-cie naprzód to rozpoczęte dobre dzieło.
Jako zadatek tego, udzielamy wam, Ukochani Synowie, z miłością ojcowską Apostolskiego Błogosławieństwa.

Dan w Rzymie, u św. Piotra, 17 grudnia 1909, Pontyfikatu Naszego roku siódmego.

Pius X Papież

*Tekst łac. zob. Acta Apostolicae Sedis 2 (1910) 12.