Ralf Karlsen (1954-2021) R.I.P

Proszę o modlitwę za Pana Ralfa Karlsena, wiernego katolika ze Szwecji, który zmarł 16. II nad ranem.
Ks. Arnold Trauner udzielił mu kilka dni temu ostatniego namaszczenia i spowiedzi świętej.

ks. Rafał Trytek ICR

 

Pamięci Ralfa Karlsena (1954–2021)  x. Rafał Trytek ICR

Zmarły 16 lutego rano Pan Ralf Karlsen po raz pierwszy skontaktował się ze mną w 2014 roku, krótko po swoim zerwaniu z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. Na Jego zaproszenie udałem się do Królestwa Szwecji we wrześniu rzeczonego roku.

Ralf Karlsen urodził się w kwietniu 1954 roku w mieszanej, norwesko-szwedzkiej rodzinie wyznania luterańskiego. Po ślubie z Filipinką Annabellą Alamo w 1978 r. zbliżał się do Kościoła katolickiego. Po formalnej konwersji na katolicyzm w wersji modernistycznej zaczął zauważać sprzeczności między rozwodnioną wiarą posoborowia a prawdziwą religią, którą poznawał m.in. ze starych książek. To w końcu doprowadziło Go do poznania ruchu Tradycji katolickiej. Po latach uczestniczenia w apostolacie FSSPX i grup pokrewnych (wraz z żoną wstąpił do trzeciego zakonu franciszkańskiego przy ojcach kapucynach w Morgon) zerwał z coraz bardziej skręcającym na manowce Bractwem Św. Piusa X i zajął stanowisko konsekwentnie katolickie, co implikowało uznanie formalnego wakatu Stolicy Apostolskiej. W Jego domu mieściło się niewielkie oratorium poświęcone św. Kolecie – założycielce osobnej gałęzi rodziny franciszkańskiej (koletanek). Ostatnie lata Jego życia były pasmem udręk związanych z licznymi chorobami, jednak pomimo wielu dotkliwych bólów zawsze zachowywał franciszkańską pogodę ducha, radość i uprzejmość. Był nieskończenie wdzięczny Bogu za poznanie prawdziwej Wiary i sakramenty święte.

W ostatni czwartek – 11 lutego A.D. 2021 – w święto Objawienia NMP w Lourdes otrzymał sakramenty święte z rąk Wielebnego księdza Arnolda Traunera z Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady. Przedwczoraj rano, w Święto Najświętszego Oblicza Naszego Pana Jezusa Chrystusa, nasz Zbawiciel powołał Go do siebie.

Proszę o modlitwę za duszę śp. Ralfa Karlsena, w trzecim zakonie brata Franciszka Marii.