Miesiąc lipiec poświęcony Nabożeństwu do Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa

Akt strzelisty.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew przenajdroższą Jezusa Chrystusa Syna Twego na spłacenie grzechów moich i za potrzeby Kościoła świętego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. 29. 3. 1817.

Ofiarowanie Krwi przenajdroższej P. Jezusa.

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci krew, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, boleść Najśw. Panny Maryi i św. Józefa, w celu zgładzenia grzechów naszych, wspomożenia dusz w czyśćcu cierpiących, za potrzeby św. Matki Kościoła i za nawrócenie grzeszników.
100 dni odpustu raz na dzień. Pius IX. 30. 4. 1860.

Ofiarowanie Krwi Chrystusowej wylanej z prawej ręki Jego.

Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Tobie Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, z taką boleścią i miłością za nas wylaną z przenajświętszej rany prawej ręki jego; a przez zasługi i moc tej Krwi przenajdroższej błagamy Boskiego majestatu Twego, byś nam świętego błogosławieństwa Twego udzielić raczył; abyśmy mocą tego błogosławieństwa nieprzyjaciół naszych zwyciężyli i od wszelkiego grzechu wolni byli, mówiąc: Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha świętego niech zstąpi na nas i zamieszka w nas na zawsze. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryja, Chwała Ojcu. (100 dni odpustu za każdy raz. Odpust zupełny raz w miesiąc. Leon XII. 25. 10. 1828.)

Trzy ofiarowania Krwi przenajdroższej Jezusa Chrystusa.

I.  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew przenajdroższą Jezusa Chrystusa w połączeniu z Najświętszą Niepokalaną Panną, ze wszystkimi Świętymi nieba i ze wszystkimi wybranymi na ziemi, na podziękowanie za dary i przywileje, którymi wzbogaciłeś Maryję, jako najposłuszniejszą córkę Twoją, a szczególniej za Jej niepokalane poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozkrzewienie i podwyższenie Kościoła świętego.
Chwała Ojcu itd.
II.  Słowo Przedwieczne, któreś stało się ciałem, ofiaruję Ci przenajdroższą Krew Twoją w połączeniu z Najświętszą Panną Niepokalaną, ze wszystkimi Świętymi nieba i ze wszystkimi wybranymi na ziemi, na podziękowanie za dary i przywileje, którymi wzbogaciłeś Maryję, jako najukochańszą Matkę Twoją, a szczególniej za Jej niepokalane poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozkrzewienie i podwyższenie Kościoła świętego.
Chwała Ojcu itd.
III. Przedwieczny Duchu święty, ofiaruję Ci Krew przenajdroższą Jezusa Chrystusa w połączeniu z Najświętszą Panną Niepokalaną, ze wszystkimi Świętymi nieba i ze wszystkimi wybranymi na ziemi, na podziękowanie za dary i przywileje, którymi wzbogaciłeś Maryję jako najwierniejszą Oblubienicę Twoją, a szczególniej za Jej niepokalane poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozkrzewienie i podwyższenie Kościoła świętego.
Chwała Ojcu itd.

Modlitwa do Najśw. Panny Maryi.

Matko Boża, niepokalana, Najświętsza Panno Maryjo! Przez miłość, którą masz ku Bogu i przez wdzięczność, którą żywisz za tyle łask i darów, którymi od Niego zostałaś wzbogacona, szczególniej za przywilej najosobliwszy Twego niepokalanego poczęcia, i przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego Boskiego i Pana mojego, proszę Cię i zaklinam, abyś mi wyjednała doskonałe i wytrwałe nabożeństwo do Ciebie i pełną ufność otrzymania przez Twoją najpotężniejszą przyczynę wszystkich łask, o które proszę. Już teraz pewny tego, że dostąpię to, o co proszę, przez Twą dobroć macierzyńską, czczę Cię sercem przepełnionym pociechą i wdzięcznością i powtarzam pozdrowienie, którym Cię św. Archanioł Gabriel pozdrowił: Zdrowaś Maryja itd.
300 dni odpustu za każdy raz. Odpust zupełny raz w miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto przez miesiąc zwykł tak się modlić. Warunek: Spowiedź, Komunia św., nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej i modlitwa według intencji Ojca św. (Pius IX, 18 czerwca 1854.)