Głos kapłański IV 2023

Kwiecień 2023

Głos kapłański

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana Królowa Polski!

Rozpoczynamy najważniejszy czas w Roku Kościelnym, czyli Wielki Tydzień i Okres Wielkanocny. W tym czasie przeżywamy zjednoczenie z Panem Jezusem Cierpiącym i Jego Mękę oraz Jego chwalebne Zmartwychwstanie. Niech Pan Jezus da nam żywo odczuć tajemnice świętej Wiary! Przypominam o obowiązku spowiedzi i komunii wielkanocnej. Niech nikt nie zlekceważy przykazań kościelnych w tej materii. Okażmy posłuszeństwo Świętemu Kościołowi rzymskiemu od czego zależy nasze zbawienie. Tylko Stolica Apostolska ma prawo nakładać na katolików ciężary od których uniesienia zależy nasze życie wieczne.

Gdy Mieszko I przyjmował wiarę rzymskokatolicką w obrządku łacińskim, rozpoczął wielką epokę chrześcijańską w życiu naszego narodu. Trwała ona przez blisko tysiąc lat. Tzw. sobór watykański II zakończył erę panowania Chrystusa Króla w naszej umiłowanej Ojczyźnie. Gorąco pragniemy przywrócenia Królestwa Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce, ale by to się stało musimy odrzucić laicyzm, fałszywy ekumenizm i liberalizm panoszące się nad Wisłą.
W piątek wielkanocny, 14 kwietnia A.D. 2023, przypada kolejna rocznica rozpoczęcia chrystianizacji Państwa Polan, późniejszej Polski. Nazwa naszego Kraju wywodzi się od słowa „pole” i przez wieki praca na roli stano-wiła podstawę narodowej gospodarki. Dzisiaj plany rządu światowego zakładają zniszczenie naszej gospodarki rolnej i dlatego powierzajmy Ojczyznę z wszystkimi Jej zasobami Zmartwychwstałemu Chrystusowi przez Niepokalane Serce Tej, która zechciała być naszą Królową. Prośmy Miłosiernego Ojca w Niebie by dał nam rządy katolickie, roztropne i po chrześcijańsku patriotyczne. Niech każdy łan naszych pól, każde drzewo i strumień, niech każde ludzkie istnienie oddychają dla jak największej chwały Stwórcy.
Prośmy świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, Apostoła Polski, drugiego najważniejszego Patrona naszej Ziemi, by Chrystusowe kapłaństwo zajaśniało u nas świętością. Zamknijmy uszy na szatańskie podszepty ze strony wrogów Kościoła i polskości, a słuchajmy jedynie słów Matki Bożej Dobrej Rady. Upraszajmy też opieki świętego Józefa nad Kościołem i Polską!
Życzę Wam umiłowani Czytelnicy wielkiej radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa i opieki Matki Bożej od Cudownego Medalika, a także naszych licznych Patronów!

Z kapłańskim błogosławieństwem,
ks. Rafał Trytek