27 sierpnia siedmiu radości najśw. Panny Maryi

Koronka seraficka
czyli
Różaniec siedmiu radości najśw. Panny Maryi.

Tercjarze za każdorazowe odmówienie tej koronki zyskać mogą odpustu zupełnego. {Leon XIII. Konst. dnia 30-go maja 1901 r.) Według ustanowienia Ojca św. Piusa X. (dnia 15-go. września 1905 r.) też i inni wierni, którzy nie są członkami III-go zakonu, różnych odpustów przez odmówienie tejże koronki dostąpić mogą.

Koronka ta sławna początek bierze w zakonie św. Franciszka roku 1422 z następującego przypadku. Pewien młodzieniec, Jacobus de Coronis, przed swoim wstąpieniem do zakonu miał zwyczaj, codziennie zbierać po polach piękne kwiateczki, splatać z nich wieniec i zdobić nim statuę Matki najświętszej. Będąc w nowicjacie, nie mógł już w ten sposób pobożności swej zadośćuczynić, myślał więc w prostocie ducha, iż Matka Boża nie będzie nań tak względną nadal, jak raczyła mu się dotychczas okazywać. W skutek tej pokusy szatańskiej postanowił wystąpić z zakonu. Wychodząc z klasztoru poszedł pomodlić się przed statuę Matki Bożej i jej opiece się polecić.

Wtedy Matka Boska ukazała mu się, pocieszając go i nauczając, czym nierównie lepiej mógłby ten dar zastąpić. Środkiem tym jest koronka, złożona z 7 dziesiątków na cześć siedmiu radości najśw. Maryi Panny. Nowicjusz ów był wiernym poleceniu Maryi; pokusa, która go dręczyła, opuściła go, a on zawdzięczał temu nabożeństwu wiele łask duchownych i doczesnych. W kilka lat potem umarł ów młodzieniec; widziano, jak go Aniołowie otoczonego liliami i różami zanosili do nieba.

Nabożeństwo to jest drogim dla wszystkich dusz przejętych pobożnością do Maryi, z powodu swego powstania. Lecz i liczne łaski I w skutek odmawiania tej koronki mają naszą gorliwość w tym kierunku powiększyć. Św. Bernardyn Sieneński powiada, iż wszystkie łaski, jakimi Pan Bóg go obsypywał, otrzymał przez odmawianie owej koronki. Jeżeli czas nie pozwala nam odmówić ją codziennie, mówmy ją przynajmniej w niedziele i uroczystości najśw. Panny.

Sposób odmawiania.

Mów przód jak zwykle: Wierzę w Boga Ojca, 1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś o pomnożenie wiary, nadziei i miłości.

Następnie odmawia się 7 dziesiątków, z których każdy zawiera w sobie 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryja, przy czym rozważać należy jedną z siedmiu radości najświętszej Panny Maryi. Przy Imieniu Jezus możesz dołączyć tajemnice w następujący sposób:

  1. Któregoś Ty, Panno niepokalana, z radością z Ducha św. poczęła;
  2. Któregoś Ty, Panno niepokalana, z radością do Elżbiety niosła;
  3. Któregoś Ty, Panno niepokalana, z radością porodziła;
  4. Któregoś Ty, Panno niepokalana, z radością trzem królom na pokłon podała;
  5. Któregoś Ty, Panno niepokalana, z radością w kościele znalazła;
  6. Któregoś Ty, Panno niepokalana, zmartwychwstałego z radością pierwsza widziała;
  7. Który Ciebie, Panno niepokalana, radosną wziął do nieba i jako królową nieba i ziemi ukoronował.

Na końcu dodaje się jeszcze 2 Zdrowaś Maryja dla uzupełnienia liczby lat, które najśw. Panna Maryja według podania przeżyła na ziemi i / Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja według intencji Ojca św.
Podczas zmawiania można trzymać koronkę lub zwyczajny różaniec w ręku, jednak nie jest to koniecznie dla Tercjarzy potrzebne.

(w zakonie franciszkańskim 26 sierpnia).
(w zakonie franciszkańskim 26 sierpnia).