Tercjarstwo ≠ FZś

III zakon św. FranciszkaFranciszkański Zakon Świeckich
Założony 1221, 800 lat historiiUstanowiony po Soborze Watykańskim II, 60 lat
Zatwierdzone przez Papieży: Bulla Mikołaja IV z 1289r. (Reguła Zakonu Pokuty); Konstytucja Leona XIII z 1888r. św. Pius X nazwał Regułę Leona XIII „świętą i doskonałą”.Pseudo papież Paweł VI wydał „regułę” Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 1978 zatwierdzona przez wolnomularza Sekretarz Stanu kard. Jana Villota.
Tradycyjna, surowa Reguła, oparta na nauce Św. Ojca Naszego Franciszka.Posoborowa, liberalna i rozluźniona „Reguła” wg wskazówek Zbójeckiego Soboru watykańskiego II.
Przyjęcie i profesja tercjarska – niezmienne, tradycyjne, z zachowaniem katolickich ceremonii: poświęcenie i nałożenie szkaplerza i paska, Święcenie Krzyża i świecy i wręczenie Postulantowi tercjarskiemu. Zarówno przyjęcie jak i Profesja tercjarska odbywa się przed ołtarzem, Kapłan do tercjarza/tercjarki mówi po łacinie i w jęz. narodowym.Przyjęcie i tzw. „profesja” zmienne, nowoczesne, bez zachowania katolickich ceremonii: brak poświęcenia i nałożenia szkaplerza i paska. Przyjęcie jak i tzw. profesja odbywa się przed posoborowym stołem. „Kapłan” Novus Ordo do „tercjarza/tercjarki mówi wyłącznie w jęz. narodowym.
Tercjarstwo wydało wielu Świętych i Błogosławionych.Franciszkański Zakon Świeckich wydawał i wydaje nowoczesnych „katolików”.
Tercjarzami byli Papieże- Leon XIII, św. Pius X, Pius XI i Pius XII—-
III zakon św. O. Franciszka może się poszczycić wydaniem wielu katolickich modlitewników (np. Brewiarzyków tercjarskich), Książek i prasy tercjarskiej: Dzwonka III Zakonu S. O. N. Franciszka Serafickiego, Pochodni Serafickiej, Rodziny Serafickiej, Posłańca Św. Franciszka.F.Z.Ś. wydaje li tylko modernistyczny periodyk - czasopismo „Głos św. Franciszka”.
Dziś III. Zakon franciszkański jest w jedności [una cum] z tradycyjną hierarchią i tradycyjnymi Kapłanami. Odżegnuje się od antykatolickiej hierarchii, która obecnie okupuje Rzym, biskupstwa i parafie.Dziś Franciszkański Zakon Świeckich jest w jedności z modernistyczną hierarchią tzn. pseudo biskupami, pseudo kardynałami i fałszywym papieżem (obecnie - heretyk/ lewak Bergoglio).
Tercjarze/tercjarki korzystają z posługi katolickich księży. Uczęszczają do katolickich Sakramentów, słuchają Mszy Świętych ( Świętego Piusa V).Tzw. franciszkanie świeccy korzystają z posługi akatolickich „księży”, którzy udzielają wątpliwych, a często nieważnych sakramentów, biorą udział w heretyckim obrządku, tzw. Novus Ordo Missae, stworzonym przy udziale masona, abpa Bugniniego i sześciu heretyków – doradców Pawła VI (1969)