Ś. Brygida Szwedzka

Ś. Brygida Szwedzka

Kategorie: Święci, Tercjarze

Brygida Szwedzka (ur. 1303, zm. 23 lipca 1373 w Rzymie) – szwedzka zakonnica katolicka, pisarka, założycielka zakonu brygidek, tercjarka franciszkańska

Brygida urodziła się w Finstad w Szwecji, w 1303 r.

Pochodziła z książęcego rodu. Z rodziny jej ojca wywodził się św. Eryk (+1160), król i patron Szwecji, zaś ciotką Brygidy była bł. Ingrid ze Skennige (+1282), założycielka pierwszego w Szwecji klasztoru dominikanek.

Chociaż Brygida myślała o wstąpieniu do klasztoru, to jednak posłuszna woli ojca, poślubiła księcia Ulfa Gotmarssona. Małżonkowie przeżyli razem dwadzieścia osiem lat. Brygida urodziła czterech synów i cztery córki, jedną z nich była późniejsza św. Katarzyna Szwedzka (1331-1381).

W 1342 roku Brygida udała się z mężem do grobu św. Jakuba Apostoła w hiszpańskiej Compostelli. Po powrocie do Szwecji Ulf wstąpił do klasztoru cystersów, gdzie w 1344 r. zmarł. Po wychowaniu i usamodzielnieniu się dzieci, Brygida wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka z Asyżu (1182-1226).

Całkowicie poświęciła się działalności charytatywnej oraz życiu pokutnemu. Pod wpływem objawień, zaangażowała się w sprawy Kościoła. Szczególnie zabiegała o powrót papieży z wygnania do Stolicy Apostolskiej. W latach 1309-1377 r. papieże nie rezydowali w Rzymie, lecz w Awinionie, we Francji, co uzależniało ich od francuskich królów i możnowładców.

Brygida w 1352 roku napisała kilka listów do papieża Innocentego VI, w których wzywała go do powrotu do Rzymu. Listy z tym samym apelem w 1367 r. napisała do Urbana V, następcy Innocentego VI. Co prawda, po wpływem Brygidy przeniósł się on do Rzymu, ale z powodu zamieszek wkrótce powrócił do Awinionu. Kolejnym papieżem, którego Brygida wzywała do powrotu do Stolicy św. Piotra, był Grzegorz XI. Brygida nie doczekała kresu niewoli awiniońskiej papieży, ale również dzięki jej staraniom, nastąpił on w 1377 r.

W roku 1346 założyła Zakon Najświętszego Zbawiciela, którego siostry nazywane są popularnie brygidkami. Jej córka, św. Katarzyna Szwedzka została opatką pierwszego klasztoru brygidek, w miejscowości Vadstena. W czasie modlitw miewała wizje mistyczne, które uwieczniła w słynnej „Księdze objawień”. Dzieło to uzyskało aprobatę teologów i papieży. Spisała w nim przepowiednie dotyczące losów Kościoła, papieży, całych narodów oraz wybitnych osobistości jej czasów. Treść „Księgi objawień” w całej ówczesnej Europie wzbudziła wiele dyskusji, a nawet kontrowersji.

Brygida kilkakrotnie pielgrzymowała do sanktuariów włoskich oraz do Ziemi Świętej. Zmarła w czasie ostatniej pielgrzymki do Wiecznego Miasta, 23 lipca 1373 r. Jej ciało zostało pochowane w klasztorze brygidek w Vadstena, w Szwecji. Kanonizował ją papież Bonifacy IX w 1391