Papież Leon XIII

Papież Leon XIII

Kategorie: Papieże

Papież Leon XIII. sam Tercjarz, będąc Arcybiskupem w Perugii i Kardynałem, okazywał tkliwą życzliwość i szczerą troskliwość o rozwój tercjarstwa i przy sposobności dawał tego dowody. W roku 1873 zamianował papież Pius IX. Kardynała Pecci protektorem pierwszego Bractwa Trzeciego Zakonu, które sam św. Franciszek w kościele św. Witalisa w Asyżu założył. Kardynał Pecci objął uroczyście 26-go lipca 1873 w posiadanie nowy ten urząd.
Wyniesiony na tron papieski Leon XIII. szczególniejszą uwagę i troskliwość poświęcił trzeciemu zakonowi; trzeci Zakon rozszerzył się pod rządami Leona XIII. tak pomyślnie, że od samego wydania słynnej encykliki r. 1883 do dzisiejszego dnia suknię trzeciego zakonu przyjęło do pięciu milionów chrześcijan. Członkowie też osobliwą cześć i miłość do Ojca św. okazali w licznych pielgrzymkach, jakich odprawiali do Stolicy Apostolskiej a Ojciec św. chętnie im udzielał audiencji by do nich przemawiać i do wiernego zachowania przepisów swego stanu ich zachęcać.